La crisi de la baixa edat mitjana al camp: el conflicte remença

El camp, durant els segles XIII i els primers decennis del XIV va estar molt poblat. A la Catalunya Vella, on predominaven els masos dispersos, es conreava pràcticament qualsevol terreny. Gràcies a aquesta agricultura extensiva la producció es va mantenir abundant i estable. Els nobles, l’Església i alguns burgesos van invertir diners en la creació … Continua llegint La crisi de la baixa edat mitjana al camp: el conflicte remença