Bibliografia ‘on-line’

Macias, J.M., Muñoz, A., Peña, A., Ramon, M., Teixell, I. 2012: Praesidium, Templum et Ecclesia. Les intervencions arqueològiques a la Catedral de Tarragona 2010-2011. Memòria d’una exposició temporal, Associació Cultural Sant Fructuós, Capítol de la Catedral de Tarragona, Conselleria de Patrimoni Històric de l’Ajuntament de Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica i Museu Bíblic Tarraconense, Tarragona.

Macias, J. M.; Muñoz, A.; Teixell, I. 2010: Simultaniejant l’excavació i la difusió: l’experiència de la Catedral de Tarragona, Fòrum Auriga, Badalona.

Macias, J. M., Muñoz, A., Teixell, I., Menchon, J. J.  2011: Nogales, T., Rodà, I. (eds.), Roma y las provincias: modelo y difusión (Hispania Antigua, Serie Arqueológica, 3), XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial (Mérida 2009), Roma, 877-886.

Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I.: “Arqueología de la Catedral de Tarragona”, Ars Sacra 44, Tarragona, 42-48.

Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I. 2009: “Integrated archaeological and geophysical survey for searching the roman’s augustus temple in Tarragona (Spain)”. En: Scienza e Patrimonio Culturale nel Mediterraneo. Diagnostica e conservazione. Esperienze e Proposte per una Carta del Rischio. Atti del III convegno internazionale di studi La materia e i segni della storia (Palermo 2007). I Quaderni di Palazzo Montalbo 15, 273-283.

Casas, A.; Cosentino, P. L.; Díaz, Y.; Fiandaca, G.; García, E.; Himi, M.; Lafuente, M.; Martorana, R.; Macias, J. M.; Menchon, J.; Muñoz, A.; Sala, R.; Teixell, I. 2008: “A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica”, Cota zero. Revista d’Arqueologia i Ciència 23, Vic, 9-12.

Macias, J. M., Menchon, J., Muñoz, A., Teixell, I. 2008: “Contextos cerámicos derivados de la transformación cristiana de la acrópolis de Tarragona (s. V-VI dC)”SFECAG 2008 (l’Escala-Empúries), 287-293.

Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I. 2007: “De seu del Concili Provincial a Seu Metropolitana. Treballs arqueològics a la Catedral de Tarragona (2000-2003)”, Arqueologia Medieval 03, Barcelona, 8-29.

Macias, J.M.; Menchon, J.J.; Muñoz, A. i Teixell, I. 2007: “Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el Culto Imperial“. A: Nogales, T., González, J. (eds.), Culto Imperial: política y saber (Mérida 2006), Roma 2007.

Macias, J. M., Menchon, J. J., Muñoz, A., Teixell, I. 2007: “L’Arqueologia de la Catedral de Tarragona. La memòria de les pedres”. A: AA. VV., La Catedral de Tarragona. In Sede. 10 anys del Pla Director de Restauració, Tarragona, 151-213.

Macias, J. M.; Menchon, J. J.; Muñoz, A.; Teixell, I. 2006: “Intervencions arqueològiques a la catedral de Tarragona: treballs del Pla Director (2000-2003)”, Tribuna d’Arqueologia 2003-2004, Barcelona, 221-246.

Bosch, F.; Macias, J.M.; Menchon, J.J.; Muñoz, A. i Teixell, I. 2005: La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona. VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (València 2003), Barcelona, 167-174.

Comparteix

    Comentaris

    Escriu un comentari

    (*) Camps obligatoris

    *

    Normes d'ús