Bibliografia del projecte

Alföldy, G. 1973: “Flamines Provinciae Hispaniae Citerioris”, Anejos de Archivo Español de Arqueología VI, Madrid, 1973
– 1975: Die römischen Inschriften von Tarraco [RIT], Berlín.
– 1991: Tarraco, Forum, temes d’història i arqueologia tarragonines 8, Tarragona.

Aquilué, X. 1993: La seu del Col.legi d’Arquitectes. Una intervenció arqueològica en el centre històric de Tarragona, Tarragona.
– 2004: “Arquitectura oficial”, Dupré, X. (Ed.), Tarragona. Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco, Las Capitales provinciales de Hispania 3, Roma, 41-53.

Aquilué, X., Dupré, X., Massó, Ruiz de Arbulo, J. 1991: Tarraco. Guia arqueològica, Tarragona.

Ayerbe, R., Barrientos, T., Palma, F. (eds.) 2009: El foro de Augusta Emerita. Genesis y evolucion de sus recintos monumentales, Anejos de AEspA LIII, Mérida.

Bosch, F., Macias, J.M., Menchon, J.J. Muñoz, A., Teixell, I. 2005: “La transformació urbanística de l’acròpolis de Tarracona”, VI Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispànica (Valencia 2003), Barcelona, 167-174.

Burnett, A., Amandry, M., Ripollès, P. P. (eds.): Roman Provincial Coinage I, London.

Casas, A., Cosentino, L., Díaz, Y., Fiandaca, G., García, E., Himi, M., Lafuente, M., Martorana, R., Macias, J. M., Menchon, J., Muñoz, A., Sala, R., Teixell, I. 2008: “A la recerca del temple d’August a Tarragona: una experiència entre arqueologia i geofísica”, COTA ZERO. Revista d’Arqueologia i Ciència 23, Vic, 9-12.

– 2009: “Integrated archaeological and geophysical survey for searching the roman temple of Augustus in Terragona, Spain.”, DDAA, Scienza e Patrimonio Culturale nel Mediterraneo. Diagnostica e conservazione. Esperienze e proposte per una carta de rischio. Atti del convegno Atti del convegno internazionale di studi La materia e i segni della storia (Palermo 2007), Roma, 277-283.

Cortés, R., Gabriel, R. 1985: Tarraco, recull de dades arqueològiques, Barcelona.

De Angeli, S. 1992: Templum Divi Vespasiani, Roma.

Duran, E. 1984: Lluís Ponç d’Icard i el Llibre de les Grandeses de Tarragona, Barcelona.

Dupré, X., Massó, M.J., Palanques, M.Ll., Verduchi, P.A. 1988: El Circ romà de Tarragona. I. Les Voltes de Sant Ermenegild, Excavacions Arqueològiques a Catalunya 8, Barcelona.

Étienne, R. 1956: Le culte imperial dans la Peninsule Iberique d’Auguste à Diocletien, París.

Figuerola, J., Gavaldà, J., Menchon, J., Teixell, I., Muñoz, A., Macias, J. M. 2002: “La catedral de Tarragona: obres de restauració i treball arqueològic”, VIIè Col·loqui Conservar i restaurar: arqueologia i arquitectura. Amics del Romànic. Lambard. Estudis d’art medieval XIV, Barcelona, 75-1076

Figueroa, J., Gavaldà, J. C., Macias, J. M., Menchon, J. J., Muñoz, A., Teixell, I., Vendrell, J. 2007: La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, Tarragona.

Fischwick, D. 1982: “The Altar of Augustus and the Municipal cult of Tarraco”. Madrider Mitteilungen 23, Heidelberg, 222-233.

– 1989: “The temple of Augustus at Tarraco”, Latomus 58, 121-138.
– en premsa: “The Date, Location and Archaeological Context of the Temple of Augustus at Tarraco”, Precint, Temple and Altar. Studies in the Imperial Cult at Colonia Augusta Emerita and Colonia Iulia Urbs Triumphalis Tarraco (The Imperial Cult in the Latin West, Supplementary Vol. I).

Flórez, E. 1759: España Sagrada XXV, Madrid.

Ganzert, J. 1996: Der Mars-Ultor-Tempel auf dem Augustusforum in Rom, Mainz am Reim.

Garriguet, J. A. 2001: La imagen del poder imperial en Hispania. Tipos estatuarios, Corpus Signorum Imperii Romani, vol. II, fasc. 1, Murcia.

González Herrero, M. 2009: “La organización sacerdotal del culto imperial en Hispania”, Andreu, J., Cabrero, J., Roda, I. (ed.), Hispaniae. Las provincias hispanas en el mundo romano, Tarragona, 440-451.

Gros, P. 1996: “Le palais hellénistique et l’architecture augustéenne: l’exemple du complexe du Palatin”, Hoepfner, W., Brands, G. (eds.), Basileia. Die Paläste der hellenistischen Könige, Mainz, 234-239.

– 1996b: L’Architecture Romaine du début du III siècle av. J.C. à la fin du Haut-Empire. 1. Les Monuments publics, París.
– 2001: L’Architecture Romaine du début du III siècle av. J.C. à la fin du Haut-Empire. 2. Maisons, palais, villas et tombeaux, Paris.
– 2006 : “Le “modéle” du forum d’Auguste et ses applications italiques ou provinciales. État de la questions aprés les dernières découvertes“, Navarro, M., Roddaz, J. M. (eds.), La transmission de l’ideologie impériales dans l’Occident romain (coloquio CTHS, Bastia 2003), Bordeaux-París, 115-128.

Hauschild, Th. 1974: “Römische Konstruktionen auf de oberen Stadtterrasse des antiken Tarraco”, Archivo Español de Arqueologia 45-47, Madrid, 3-44.

– 1983a: Arquitectura romana de Tarragona, Tarragona.
– 1983b: “La muralla y el recinto superior romano de Tarragona”, Butlletí Arqueològic, èp. V, 4-5, Tarragona, 101-139.
– 1992a: “Hallazgos de la época visigoda en la parte alta de Tarragona”, III Reunió d’Arqueologia Cristiana Hispánica (Maó 1988), Barcelona, 151-156.
– 1992b: “El templo romano de Évora“, Cuadernos de arquitectura romana 1, Murcia, 107-117.
– 1993a: “Hallazgos romanos de mármol en la parte alta de Tarragona”, Butlletí Arqueològic, èp. V, 14, Tarragona, 107-135.
– 1993b: “Apuntes sobre un muro de sillares en el Palacio Arzobispal de Tarragona”, Mar, R. (ed.), Els monuments provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement, Documents d’Arqueologia Clàssica 1, Tarragona, 19-24.
– 1995: “La intervención arqueológica en la capilla de nuestra señora del Claustro y la recuperación del muro romano junto a la capilla”, Pagès, F. (ed.), Restauració de la capella de la Mare de Déu del Claustre de la Catedral de Tarragona, Tarragona, 61-72.
– 1996: “Bronzefunde aus einem westgotenzeitlichen grab neben der Kathedrale von Tarragona”, Spania. Estudis d’Antiguitat tardana oferts en homenatge al professor Pere de Palol, Barcelona, 157-163.
– 2006: “Activitats de l’Institut Arqueològic Alemany a Tarragona/Aktivitäten des Deutschen Archäologisches Instituts”, Blick Mira! L’Arxiu fotogràfic de l’Institut Arqueològic Alemany de Madrid, a Tarragona, Tarragona, 20-37.

Hernández Sanahuja, B. 1892-93: Historia de Tarragona desde los más remotos tiempos hasta la época de la Restauración Cristiana. Editada, anotada y continuada por D. Emilio Morera Llauradó. Tarragona.

Hernández, B., Torres, J. M. 1867: El indicador arqueológico de Tarragona, 1867.

Kockel, V. 1983: Beobachtungen zum tempel des Mars Ultor und zum forum des Augustus, RM 90, Mainz, 421-448.

Koppel, E. 1990: “Relieves arquitectónicos de Tarragona”, Stadtbild und Ideologie. Die Monumentalisierung hispanischer Städte zwischen Republik und Kaiserzeit (Madrid 1987), Munich, 327-340.

Koppel, E., Rodà, I. 1996: “Escultura decorativa de la zona nororiental del Conventus Tarraconensis”, II Reunión sobre escultura romana en Hispania, Tarragona, 135-181.

Laborde, A. de 1806 (reed. 1974): Voyage Pittoresque et Historique en Espagne, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona.

Macias, J. M. 2008: “Tarracona visigoda. ¿Una ciudad en declive?” Recópolis y la ciudad en la época visigoda, Zona Arqueológica 9, Madrid, 292-301.

Macias, J. M., Fiz, I., Piñol, L., Miró, M. T., Guitart, J. 2007b: Planimetria Arqueològica de Tarraco, Atles d’Arqueologia Urbana de Catalunya 2, Treballs d’Arqueologia Urbana 1, Documenta 5, Tarragona.

Macias, J.M., Menchon, J.J., Muñoz, A. 2005: Tàrraco: Guia Arqueològica Visual. Reconstrucció Virtual de l’Urbs i els seus voltants, Tarragona.

Macias, J. M., Menchon, J. J, Muñoz, A., Teixell, I. 2003: “Excavaciones arqueológicas en la Catedral de Tarragona”, Seminario Arqueología de la Arquitectura. Definición disciplinar y nuevas perspectivas, Arqueología de la Arquitectura 2, Gasteiz, 167-175.

– 2006: “Intervencions arqueològiques a la catedral de Tarragona: treballs del Pla Director (2000-2003)”, Tribuna d’Arqueologia 2003-2004, Barcelona, 221-246.
– 2007a: “Excavaciones en la Catedral de Tarragona y su entorno: avances y retrocesos en la investigación sobre el culto Imperial”, Nogales, T., González, J. (eds.), Culto Imperial: política y poder, actas del Congreso Internacional (Mérida 2006), L’Erma di Bretschneider, Roma, 765-787.
– 2007c: “L’Arqueologia de la Catedral de Tarragona. La memòria de les pedres”, DD. AA., La Catedral de Tarragona. In Sede, 10 anys del Pla Director de Restauració, Tarragona, 151-213.
– 2008a: “De seu del Concili Provincial a Seu Metropolitana. Treballs arqueològics a la Catedral de Tarragona (2000-2003)”, Arqueologia Medieval 03, Barcelona, 8-29.
– 2008b: “Contextos cerámicos derivados de la transformación cristiana de la acrópolis de Tarragona (s. V-VI dC)”, L’Escala-SFECAG 2008, Saint-Paul-Trois-Châteaux, 287-293.
– premsa-a: “La acrópolis de Tárraco y la implantación urbana del culto imperial en la capital de la Hispania Citerior”, XVII Congreso Internacional de Arqueología Clásica (Roma).
– en premsa-b: “Nuevos elementos escultóricos del Recinto de Culto del Concilium Proviniciae Hispaniae Citerioris.”, XI Coloquio Internacional de Arte Romano Provincial (Mérida 2009).

Maligorne, Y. 2006: L’Architecture Romaine dans l’ouest en la Gaule, Rennes.

Mar, R. (ed.) 1993: Els monuments provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement, Documents d’Arqueologia Clàssica 1, Tarragona.

Márquez, C. 2004: “Baeticae Templa”, Ruiz de Arbulo, J (ed.), Simulacra Romae, Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo. Estudios Arqueológicos, Tarragona, 109-127.

Márquez, C., García, R., García, J., Vargas, S. 2004: “Estudio de materiales de la excavación arqueológica en calle Morería, Córdoba”, Anuario Arqueológico de Andalucía 2001, tomo II: actividades sistemáticas y puntuales, Sevilla, 123-134.

Mateos, P., (coord.) 2006: El “Foro Provincial” de Augusta Emerita: un conjunto monumental de culto imperial, Anejos XLII de AEspA, Madrid.

Menchon, J., Teixell, I., Muñoz, A., Macias, J. M. 2003: “Excavacions arqueològiques a la Catedral de Tarragona (2000-2002)”, II Congrés d’Arqueologia Medieval i Moderna a Catalunya (2002), Sant Cugat del Vallès, 121-128.

Meneghini, R., Corsaro, A., Pinna, B. 2009: “Il templus Pacis alla luce dei recenti scavi”, Coarelli, F. (a cura di), Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi, Milan, 190-201.

Milella, M. 2004: “La decorazione architettonica del foro di Traiano a Roma”, Ramallo, S. F., (ed.), La decoración arquitectónica en las ciudades romanas de Occidente (2003), Cartagena, 55-71.

– 2007: “Il foro di Cesare”, Ungaro, L. (a cura di): Il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, Roma, 94-117.

Morera, E. 1894: Tarragona Antigua y Moderna. Descripción Histórico-Arqueológica de todos los monumentos y edificios públicos civiles, eclesiásticos y militares y Guía para su fácil visita, exámen é inspección por … Tarragona, 1894.

– 1905: La Catedral de Tarragona. Memoria o descripción histórico-artística de la misma. Tarragona, 1905.
– 1910: Geografia General de Catalunya.Provincia de Tarragona. Barcelona, 1910.

Muñoz, A. 2001: El Cristianisme a l’antiga Tarragona. Dels orígens a la incursió islàmica. Tarragona.

Murillo, J.F., Moreno, M., Jiménez, J. L., Ruiz, D. 2003: “Templo de la c/ Marcelo (Córdoba). Aproximación al foro provincial de la Bética”, Romula 2, Córdoba, 53-88.

Nogales, T. 2008: “Romulo en el Augusteum del foro colonial emeritense“, La Rocca, E., León, P., Parisi, C. (a cura di), Le due patrie acquisite. Studi di archeologia dedicati a Walter Trillmich, Roma, 301-312.

Nogales, T., Gonçalves, L. J. 2008: “Programas decorativos públicos de ‘Lusitania’: ‘Augusta Emerita’ como paradigma en algunos ejemplos provinciales”, Noguera, J.M., Conde, E. (eds.), La escultura romana en Hispania, Actas de las Reuniones 5, Murcia, 655-696.

Meneghini, R., Corsaro, A., Pinna, B. 2009: “Il templus Pacis alla luce dei recenti scavi”, Coarelli, F. (a cura di), Divus Vespasianus. Il bimillenario dei Flavi, Mian, 190-201.

Olivier, A., Rogers, G. B. 1978: “Le monument de Vaugrenier”, Revue Archéologique de Narbonnaise XI, 143-193.

Pensabene, P. 1993: “La decorazione architettonica dei monumenti provinciale di Tarraco”, Mar, R. (ed.), Els monuments provincials de Tàrraco. Noves aportacions al seu coneixement, Tarragona, 33-105.

– 1996: “Classi dirigente, programi decorativi, culto imperiale: il caso di Tarraco”, Colonia Patricia Corduba. Una reflexión arqueológica (Córdoba 1993), Madrid, 197-219.
– 2005: “Nuovi ritrovamenti di fregi marmorei dall’acropoli di Tarraco e i complessi monumentali di culto imperiale”, Théorie et pratique de l’architecture romaine. Études offertes à Pierre Gros (2004), Marsella, 233-246.

Pensabene, P., Mar, R. 2004: “Dos frisos marmóreos en la Acrópolis de Tarraco, el Templo de Augusto y el complejo provincial de culto imperial”, Ruiz de Arbulo, J. (ed.), Simulacra Romae, Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo. Estudios Arqueológicos, Tarragona, 73-86.

Pensabene, P., Caprioli, F. 2009: “La decorazione architettonica d’età flavia”, Coarelli, F. (a cura di), Divus Vespasianus. Il bimilenario dei Flavi, Roma, 110-115.

Peña Jurado, A. 2009-a: “Decoración arquitectónica“, Ayerbe, R., Barrientos, T., Palma, F. (eds.), El foro de Augusta Emerita. Genesis y evolución de sus recintos monumentales, Anejos de AEspA LIII, 485-542.

– 2009-b: “Decoración escultórica“, Ayerbe, R., Barrientos, T., Palma, F. (eds.), El foro de Augusta Emerita. Génesis y evolución de sus recintos monumentales, Anejos de Archivo Español de Arqueología, 543-581.

Pons d’icart, Ll. 1980 (reed.): Libro de las grandezas y cosas memorables de la ciudad de Tarragona (Lleida 1572-73), reedició a cura de Sánchez Real, Tarragona.

Puche, J. M., Macias, J. M., Fiz, I. 2007: “Projeccions urbanístiques”, Macias, J. M., Fiz, I., Piñol, L., Miró, M. T., Guitart, J. (dir.), Planimetria Arqueològica de Tarraco, Tarragona, 2007, 40-46.

Recasens, J. M. 1966: La ciutat de Tarragona, Barcelona, vol. I.

Riu, E. 1987: L’arqueologia i la Tarragona feudal, Forum, temes d’història i arqueologia tarragonines 7, Tarragona.

Ruiz de Arbulo, J. 1999: “Tarraco. Escenografía del poder, administración y justicia en una capital provincial romana (s. II aC-II dC)”, Empúries 51, Girona, 31-61.

– 2007. “Bauliche Inszenierung und literarische Stilisierung. das Provinzialforum von Tarraco.” In Panzram, S. (dir. y ed.). Städte im Wandel. Bauliche Inszenierung und literarische Stilisierung lokaler Eliten auf der Iberischen Halbinsel. Hamburg, 2005 (2007),149-212. Traducción al castellano en Butlletí Arqueològic 29, Tarragona, 5-67.
– 2009a: “El altar y el templo de Augusto en la Colonia Tarraco. Estado de la cuestión.”, Noguera, J. M. (ed.), Fora Hispaniae. Paisaje urbano, arquitectura, programas decorativos y culto imperial en los foros de las ciudades hispanorromanas (Lorca 2002), Monografías del Museo Arqueológico de Murcia 3, Murcia, 155-189.
– 2009b: “La Legio Martia i la fundació de la colonia Tarraco”, Tarraco pedra a pedra, Tarragona, 36-55.

Ruiz De Arbulo, J., Vivó, D., Mar, R., 2006: “El capitolio de Tarraco. Identificación y primeras observaciones”, Vaquerizo, D., Murillo, J. F. (eds.), El Concepto de lo provincial en el mundo antiguo. Homenaje a Pilar León, Córdoba, 391-418.

Sánchez Real, J. 1969: “Exploración arqueológica en el jardín de la Catedral de Tarragona”, Madrider Mitteilungen 10, Madrid, 276-301.

Serra, J. 1950: “La capilla del Corpus Christi y el retablo de Bonifás”, Boletín Arqueológico, èp. IV, 31, Tarragona, 155-167.

– 1960: Santa Tecla la Vieja. La primitiva catedral de Tarragona, Tarragona.

TED’A 1989a: Un abocador del segle V d.C. en el fòrum provincial de Tàrraco, Memòries d’excavació 2, Tarragona.

– 1989b: “El Foro Provincial de Tarraco, un complejo arquitectónico de época flavia”, Archivo Español de Arqueología 62, Madrid, 141-191.

Ungaro, L. 2007: “La memoria dell’antico”, Ungaro, L. (a cura di): Il Museo dei Fori Imperiali nei Mercati di Traiano, Roma, 130-169.

Ungaro, L., Milella, M. 1995: I luogui del consenso imperiale. Il Foro di augusto. Il foro di Traiano (catalogo), Roma.

Ungaro, L., Milella, M., Vitti, M. 2004: “Il sistema museale dei Fori Imperiali e i Mercati di Traiano”, Ruiz de Arbulo, J (ed.), Simulacra Romae, Roma y las capitales provinciales del Occidente Europeo. Estudios Arqueológicos, Tarragona, 11-47.

Ventura, A. 2007: “Reflexiones sobre la arquitectura y advocación del templo de la caller Morería en el forum adiectum de Colonia Patricia Corduba”, Nogales, T., González, J. (eds.), Culto Imperial: política y poder, actas del Congreso Internacional (Mérida 2006), L’Erma di Bretschneider, Roma, 277-298.

Comparteix

  Comentaris

  • FREDERIC BOVE MAS

   17/07/2010 - 16:35

   SENSACIONAL

  • La base de la teoria (I) – Sapiens.cat

   18/07/2010 - 10:11

   […] tècniques emprades l’any 2007 han estat coincidents amb la realitat arqueològica (vegeu la bibliografia del projecte i el text sobre les prospeccions geofísiques). D’aquesta manera, la validació arqueològica de […]

  • Per saber-ne més – Sapiens.cat

   21/07/2010 - 19:53

   […] més de la Bibliografia del projecte, inclosa des del principi al bloc, us oferim una sèrie d’enllaços que us poden […]

  • Para saber más – Sapiens.cat

   21/07/2010 - 20:05

   […] de la Bibliografía del proyecto, incluida des del principio en el blog, os ofrecemos una serie de enlaces de […]

  Escriu un comentari

  (*) Camps obligatoris

  *

  Normes d'ús