Entrades amb l'etiqueta ‘Serra Vilaró’

Arqueologia a la Catedral de Tarragona

dilluns, 21/06/2010
Text 1-1.JPG

Interior de la Catedral de Tarragona.

Text 1-2.jpg

Gravat Catedral de Tarragona (Alexandre de Laborde, 1806).

·

Al llarg de la història de Tarragona, la Catedral sempre ha estat un referent en la descripció i recuperació de troballes arqueològiques. Podem fer esment dels estudis de Pons d’Icart al segle XVI, però també dels del canonge Joan de Cessé i de l’activitat pionera de l’arquebisbe Antoni Agustí. Des d’aleshores, la recerca, difusió i conservació han estat activitats constants que, ja al segle XX, han permès la irrupció professional de la nostra ciència.  

L’arqueologia és la disciplina històrica que, entre d’altres pràctiques, investiga el subsòl d’un indret per recuperar, identificar i comprendre els vestigis arquitectònics o les capes de terra –estrats- que han sobreviscut al pas dels segles i a les transformacions dels homes. Els primers arqueòlegs que van treballar a la Catedral van ser Mn. Serra Vilaró, Sánchez Real i Theodor Hauschild.
text 1-3.jpg

Reconstrucció infogràfica de la plaça sacra pagana sense el temple d'August (Digivisión).

La seva tasca ha estat continuada per una nova arqueologia que ha experimentat una forta renovació metodològica, és més interdisciplinària i es troba més internacionalitzada. La nostra aportació ha estat acompanyar els diversos treballs efectuats en el marc del Pla Director i, paulatinament, incorporar els resultats en els canals de difusió socials i científics.

Els fonaments científics

dilluns, 21/06/2010
text 3-1.jpg

Fragment de clipeus amb la representació de Júpiter-Anmó. Model inspirat en el 'Forum Augustum' de Roma.

·

L’actual recerca del temple d’August ha de ser el punt culminant de segles d’estudi i de coneixement acumulatiu. No hauríem arribat fins al punt actual sense una trajectòria científica que, progressivament, ha anat configurant un camí d’investigació que ens ha conduït fins al moment actual.

text 3-2.jpg

Restitució del fris del temple d'August (Roig Rodon, s. XIX).

Theodor Hauschild va ser el primer a destacar, com a bon alemany, la coincidència precisa entre l’eix de simetria de la Catedral i el de la gran plaça sacra pagana. Amb anterioritat havien treballat a la Catedral Mn. Serra-Vilaró i J. Sánchez Real, però no va ser fins als estudis de l’Institut Arqueològic Alemany que es va precipitar la recerca i identificació de l’arquitectura imperial romana.

En tot aquest procés no volem deixar d’esmentar els estudis de Geza Alföldy, Xavier Aquilué, Xavier Dupré, Duncan Fishwick, Ricardo Mar o Patrizio Pensabene. Finalment, el projecte de recerca de J. Ruiz de Arbulo al fòrum de la ciutat va desestimar la ubicació del temple d’August a la part baixa i, a partir d’aquell moment, totes les mirades es van dirigir a la Catedral.