Entrades amb l'etiqueta ‘distorsió’

Fotogrametria de l’enllosat: la metodologia

dimecres, 7/07/2010
Paviment numerat-b.jpg

Fotogrametria de l'enllosat amb la indicació de les peces extretes.

·

Aquesta imatge del paviment és una ortofotografia, és a dir, una fotografia en què s’han corregit totes les distorsions geomètriques, cosa que possibilita fer-hi mesures i dibuixar-hi a sobre. Per aconseguir-la, s’han fet diferents parells estereoscòpics, és a dir, dues fotografies del mateix fragment del paviment captades des d’angles diferents. En el nostre cas, n’hem disparat sis, ja que era la quantitat que permetia cobrir tota l’àrea que ens interessa i obtenir una molt bona resolució d’imatge.

A cada parell s’hi situen uns punts de control que es posicionen topogràficament, i així es poden relacionar entre si i assegurar una precisió que s’ha de comptar en mil·límetres. Aquest punts de control són dianes fluorescents que brillen davant el flaix i, per tant, són fàcilment reconeixibles de forma automàtica pel programa informàtic que fem servir.
 
Nosaltres utilitzem l’Image Master, de la casa Topcon. És un programa àgil i compatible amb els darrers avanços tecnològics sorgits en el camp de la topografia. Amb aquest programa obtenim clons virtuals d’allò que hem fotografiat, és a dir, imatges tridimensionals que mostren la textura i la geometria reals.
 
Un cop generat aquest model podem fer qualsevol cosa, des d’imatges zenitals corregides (que és el cas que mostrem ara) fins a seccions, vistes en perspectives, etc. La resta d’elements i estrats que vagin apareixent es documentaran de la mateixa manera, i això farà que al final de l’excavació puguem tenir una reconstrucció virtual de tot allò que haguem excavat.

Josep M. Puche i Iñaki Matías (ICAC)