Arxiu del Dimecres, 18/08/2010

Redescobrint la cova del Toll (i 2)

Dimecres, 18/08/2010

Ahir us vam explicar una mica de la història de la cova del Toll i avui en reprenem el fil.

Desprès de les incursions als anys 60, la cavitat es va tornar a excavar del 1976 al 1980, per un equip encapçalat per l’investigador Jean Guilaine, que es van centrar en l’estudi del neolític, en una cronologia d’ara fa 5.000-6.000 anys. L’objectiu era “cercar la personalitat de les diferents etapes del Neolític d’aquesta zona a Catalunya”, tal i com constata aquest científic en un article publicat l’any 1979 a la revista Ampurias.

Zona en què s'excava actualment a la cova del Toll - Alexandra Cavet

El treball se situa principalment a la Galeria Sud, que és en la què nosaltres estem excavant en aquests moments. Entre les restes que van sortir es troben nombroses gerres i vasos decorats, propis del Neolític.

Dos anys desprès de que finalitzessin les excavacions del professor Guilaine, el 1982, una fortíssima pluja va inundar el Toll i una de les seves deixebles, Maria Àngels Petit, actualment professora de Prehistòria de la Universitat de Barcelona (UB), va dirigir les campanyes de neteja de la cova.

Poc més es va fer durant els anys posteriors fins que el 2003, l’IPHES (Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social) decideix prosseguir les excavacions al jaciment. Però les intencions d’aquest centre de recerca van més enllà del Neolític i intenta resoldre la problemàtica relacionada amb les possibles ocupacions humanes a la cova durant el Paleolític mitjà.

Foto del dia

La nostra companya Maria Soto treballant a la cova del Toll - A. Canet

La porta que hi havia inicialment a la entrada de la cova del Toll l’hem trobada en un dels talls dels sondejos.