Arxiu del Divendres, 13/08/2010

No importa la mida: els habitants més petits de les Coves del Toll

Divendres, 13/08/2010

Podcast relacionat: micromamífers i canvi climàtic

Tots els animals que surten en un jaciment s’han d’estudiar, fins i tot els més petits. Aquests són avui els nostres protagonistes. Ens referim a ratolins, talpons, talps, musaranyes, els rats penats, salamandres, granotes, gripaus, tritons, serps i les petites aus, entre d’altres; en total, unes trenta espècies.

Restes d'ossos de microfauna - Alexandra Canet

L’estudi de la microfauna és un dels pilars bàsics per poder comprendre l’ambient i el clima de l’època que s’estudia, en aquest cas, fa 50.000 anys.  A més, ens ajuden a datar els jaciments on apareixen. Com? Per exemple, els talpons són espècies que evolucionen molt ràpidament, depenent dels canvis en el clima, i per tant, han estat identificades les seves aparicions i extincions en diferents moments del Plistocè, fa entre 2,5 milions d’anys i 10.000 anys. Així doncs, quan ens trobem amb un talpó, segons les característiques anatòmiques que presentin, podem arribar a unes conclusions determinades. L’estudi de la microfauna també ens facilita comprendre l’evolució d’aquestes espècies : com eren inicialment i com van anar canviant en el temps.

Alejandra Serrano recollint el sediment pel seu posterior estudi - À. Canet

A la cova de Teixoneres hem identificat un taxó (grup d’organismes emparentats) que ja no existeix avui en dia: el Pliomys lenki. Aquesta espècie, de la família dels talpons, els lèmmings o les rates mesqueres, comença a desaparèixer fa uns 40.000 anys aproximadament. Aplicant aquesta informació, el fet de trobar un Pliomys en un jaciment ens indicarà que és més antic que aquesta data. A més, un canvi en la biodiversitat ens pot indicar un canvi climàtic a l’època en què estem excavant. Aquestes dades són molt importants per poder comprendre el comportament ecològic d’alguns mamífers, fins i tot dels homínids.

Juanma López i Hugues-Alexandre Blain en plena feina - À. Canet

I, com sempre, ens hem de fer les preguntes: què ens indica la microfauna a les Coves del Toll, que analitzen els nostres companys Juan Manuel López García i Hugues-Alexandre Blain? Tot i que l’estudi encara està en una fase preliminar, podem afirmar que l’ambient era més humit i més fred que avui dia. Això ho demostra la presència d’animals petits de climes freds i de zones més humides. No obstant, aquestes no són les conclusions definitives, encara no hem acabat la campanya i caldrà després investigar minuciosament les restes al laboratori.

El mètode de treball

Tot el sediment que s’extrau a l’excavació es renta i es deixa secar. Després, es distribueix en bosses i es du al laboratori per a fer una tria selectiva on es rebutjarà la terra i es guardaran els ossos. Aquests seran analitzats pels nostres especialistes: el Juan Manuel s’ocuparà dels petits mamífers i l’Hugues-Alexandre dels rèptils i amfibis. Identificaran les espècies amb la lupa binocular, comptabilitzaran els individus i desprès ens transmetran la informació obtinguda per conèixer una mica millor l’entorn climàtic a les Coves del Toll.

Foto del dia

Cadena humana per treure de la cova el sediment acumulat amb l'excavació - À. Canet

Sovint cal fer una cadena humana per extreure tot el sediment de l’interior de la cova. El nostre equip excava amb molta rapidesa i s’acumula molta terra, de tal manera que hem hagut de cridar a quasi tots els membres del grup perquè ens ajudessin a treure-la.