Arxiu del Dimecres, 11/08/2010

Eines lítiques, poques, però espectaculars

Dimecres, 11/08/2010

Video de l’IPHES sobre la fabricació d’eines a la Prehistòria

Les Coves del Toll no és caracteritzen particularment per ser riques en la troballa d’útils lítics, sinó que pràcticament tot el que surt és animal. Les eines en pedra són escasses, en comparació a les restes d’ossos, però les que hem trobat fins ara són simplement espectaculars!

Punta de silex bandejat - Alenxandra Canet

Ja han aparegut dues puntes retocades d’un tipus de sílex que es coneix com a bandejat, les quals estarien col•locades segurament a l’extrem d’un mànec de fusta i s’utilitzarien per a la cacera. Han sortit també denticulats, que potser van servir per a treballar la fusta, i ascles sense retocar, essent aquesta última l’eina més esmolada que podien obtenir els neandertals al Paleolític mitjà, fa entre 130.000 i 30.000 anys. Durant aquest període hi havia, entre d’altres, dues tècniques de talla lítica molt característiques: la levallois –que us expliquem en la composició fotogràfica que acompanya aquest post-, i la discoide. En ambdues formes s’utilitzen dues pedres: el nucli, a partir del qual extraurem les eines, i el percussor o instrument amb el que es colpeja el nucli, que pot ser de pedra, o d’altres materials, com asta de cérvol o fusta.

Esquema de la tècnica levallois. Juan Ignacio Morales ens demostra com s'extrau una punta - A. Canet

La tècnica levallois és més elaborada que la discoide i consisteix en realitzar extraccions al voltant de tot el perímetre del nucli, de manera centrípeta, per tal de “dibuixar” l’ascla que s’extraurà a continuació. Una vegada que aquest procés de preparació està enllestit, es colpeja en un dels extrems per a així extraure l’ascla que s’havia anat formant en el centre del nucli.

La tècnica discoide és una mica diferent. En aquest cas es prepara el nucli per tal de poder obtenir ascles tallants de manera continuada per cadascuna de les seves dues cares.

Poc més podem explicar sobre les eines lítiques, ja que fins que no procedim al seu estudi més detallat no podrem saber la seva procedència o el seu significat en el conjunt del jaciment. Per ara el que sí podem dir és que a mesura que anem excavant el nivell 3, de fa uns 50.000 anys, especialment cap a la banda d’accés de la Cova de Teixoneres, ens començem a trobar, cada cop més, amb útils tan singulars com la punta retocada que surt a la foto. És una troballa preciosa, no us sembla?

Foto del dia

Part de l’equip observa al Juanin realitzant el seu treball de talla lítica - A. Canet