Arxiu del Dimarts, 25/11/2014

Quan els medievalistes conspiren: III Jornades de Networking

Dimarts, 25/11/2014

La xarxa és un concepte molt integrat a la vida quotidiana del segle XXI. Cada cop més treballem en xarxa, pensem en xarxa, escrivim en xarxa, viatgem en xarxa. En definitiva, vivim essent part d’un gran nombre de connexions i relacions. A l’Associació Ardit Cultures Medievals no volíem ser menys, i per això van tenir lloc el divendres passat (21 de novembre de 2014) les III Jornades ARDIT de Networking en Recerca Interdisciplinària. Una jornada per reivindicar i fomentar la xarxa i el treball en comú. Durant tot el dia, diferents estudiants del màster en cultures medievals, alguns socis i sòcies i també amics i amigues van intervenir per explicar als companys i assistents el procés de les seves recerques, l’estat en què es troben i les intencions de treball futur o bé els interessos. Tot en matèria del medievalisme predoctoral.

 

Si hi ha una paraula que podria aglutinar el conjunt d’intervencions, aquesta és la multidisciplinarietat. Vam gaudir de projectes i idees a mig camí entre l’arquitectura i l’arqueologia, projectes entre la filosofia i la filologia, projectes sobre el llenguatge de la pau i la guerra, recerques purament metodològiques, aproximacions històriques des de la pedagogia medieval… Però potser el més important de les Jornades van ser les reflexions i debats que van sorgir arrel de les molt diverses intervencions. I és que amb l’objectiu de crear xarxa i generar propostes noves de treball i punts en comú, enguany es va ampliar notablement respecte els anys anteriors el temps proposat de debat i intervencions. Va ser en aquests espais oberts de debat on van sorgir tots els punts en comú, les possibilitats clares de treball conjunt i les idees que, sens dubte, seguidament marcaran les pautes de les activitats d’Ardit. Al llarg de tota la jornada es van fer evidents diversos punts d’interès comú. La metodologia històrica, per exemple, fou un tema recurrent en les recerques de molts dels assistents. Es va observar que hi havia un interès comú per la utilitat de les eines que anomenem SIG (Sistemes d’Informació Geogràfica) i tanmateix per la catalogació i sistematització de recursos propis de la història i l’anàlisi documental com és l’elaboració de regests. Es va plantejar, també, la utilitat de les bases de dades i el seu ús en la recerca d’època medieval, concloent que era necessari un major aprenentatge. De ben segur que alguna de les properes activitats que Ardit organitzarà seguiran aquest camí.

 

Tots vam acabar la jornada amb la sensació que neixerien nous contactes, col·laboracions i projectes en comú entre nosaltres. La idea a partir d’ara, doncs, és que les III Jornades ARDIT de Networking no van acabar al vespre del divendres passat, sinó que han d’allargar-se i produir contacte, recerca i interdisciplinarietat. En definitiva, s’ha de mantenir la xarxa. Us mantindrem informats!

 

Oriol Murall

ARDIT Cultures Medievals