Arxiu del divendres, 20/06/2014

El projecte Aurora de l’Arxiu de Protocols Notarials de Barcelona

divendres, 20/06/2014

L’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB) enceta una nova etapa. Ho fa amb la posada en marxa del projecte que ha dut a la digitalització d’un nombre important de protocols notarials. Aquests protocols es posen a l’abast de la ciutadania i de la comunitat científica a través d’un gestor, el nom del qual està relacionat directament amb el món notarial: Aurora.

Una de les sales de l'Arxiu Històric de Protocols de Barcelona - Fundació Noguera

Una de les sales de l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona – Fundació Noguera

Què és Aurora? En el web que introdueix aquest projecte hi ha l’explicació: es diu que el nom correspon al títol de l’obra de Rolandino Passaggeri, notari i jurista de  Bolonya (1215-1300). Aquesta obra va representar una innovació en la literatura notarial del moment i es va difondre per tot Europa fins al segle XVII. Ara, el projecte Aurora, també representa una innovació, però no en l’àmbit de la literatura notarial ni de l’Ars Notariae,sinó en la tasca de facilitar l’accés a la documentació notarial. En els darrers temps els arxius en general han endegat accions de digitalització de documents i de difusió d’aquests a través de la xarxa. Només cal entrar en el web de l’Arxiu Nacional de Catalunya o en els arxius que depenen de la Generalitat de Catalunya per trobar cercadors que ens traslladen directament a documents digitalitzats de tota mena. També en arxius espanyols, italians o francesos, entre altres, trobem accions d’aquesta mena des de fa uns anys: la digitalització de documents i la seva difusió a través d’internet és una tendència que es va generalitzant.

Inici del manual d'un notari públic, Gaspar Canyís, conservat a l'AHPB

Inici del manual d’un notari públic, Gaspar Canyís, conservat a l’AHPB

Aquest projecte és ambiciós i inacabable –l’obra de Rolandino, diu el web de l’AHPB, restà inacabada. La quantitat de protocols notarials que conserva l’arxiu supera els 40.000, la qual cosa fa que sigui impossible digitalitzar-los tots. Però aquesta quantitat, deixant de banda els objectius de la proposta d’Aurora, posa de manifest que Catalunya és el lloc del món, després d’Itàlia, que conserva les sèries més antigues, completes i voluminoses de llibres notarials. De protocols notarials se’n conserven, a més de l’arxiu que ara ens ocupa, en els arxius comarcals, en els arxius provincials i en els històrics diocesans catalans. I són fruit de l’activitat de les incomptables notaries que hi ha hagut al llarg dels segles en la majoria de pobles, viles i ciutats de Catalunya. Molts d’aquests llibres notarials han estat la base documental per a gran quantitats d’estudis sobre aspectes de la vida econòmica, social i cultural del nostre país a través de la Història. I també són documents que han servit per conèixer millor l’evolució històrica de la institució notarial.

Publicacions de la Fundació Noguera

Publicacions de la Fundació Noguera

 

L’Arxiu de Protocols de Barcelona ha estat sempre al servei dels investigadors i dels acadèmics cedint espais per a la docència. I al seu redós, la Fundació Noguera ha tingut i té una funció de suport fonamental a la recerca. Les seves publicacions mostren el paper central que juga la documentació notarial en la investigació històrica, tant com a base per a la recerca com en l’edició de fonts. Ara, amb el projecte Aurora, l’AHPB  dóna continuïtat a la seva voluntat de servei a la recerca, a aquells que s’hi dediquen i a la societat en general.

Els historiadors, investigadors i tothom que estigui interessat en conèixer la documentació notarial i les seves característiques (aquí trobareu ajuda per començar) pot fer ús d’aquest arxiu digital. Les imatges permeten veure fidelment el contingut dels documents i també tots els elements propis del que s’anomena la diplomàtica notarial. Els instruments de descripció i les eines per cercar els documents (cerca dinàmica i cerca a través de formulari) faciliten l’accés a aquests documents. Només cal endinsar-se en ells per trobar dades i informació sobre el passat, tenint en compte que, la documentació notarial ens ofereix traces de vida quotidiana, d’economia, de comerç i de mentalitats religioses. Hi trobarem informació sobre transaccions mercantils, vendes de cases, terres o esclaus, contractes d’aprenentatge i capítols matrimonials. Documents tots ells que resulten bàsics i imprescindibles per conèixer encara millor la Història, especialment la de la ciutat de Barcelona.

 

Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona-IRCVM)