La Geographia de Ptolemeu

Claudi Ptolemeu va viure fa mil nou-cents anys. Nascut i educat a Alexandria (Egipte) va viure la seva vida amb una intensa relació amb la desapareguda Biblioteca d’Alexandria. En Ptolemeu era un erudit interessat en les matemàtiques, la química, l’astronomia i l’astrologia, però al camp que més va destacar va ser en el camp de la geografia.

Ptolemeu va ser un ferm defensor de la teoria geocèntrica, segons la qual, la terra era el centre de l’univers (afirmació que va estar en vigor durant gairebé mil cinc-cents anys), per bé que els astres que girarien al voltant de la terra ho farien mitjançant òrbites el·líptiques i no pas ordenades de forma regular, tal com havien suposat Plató i Aristòtil. Això explicaria el fet que determinats planetes i estrelles fessin més o menys llum, d’acord a la seva posició més o menys allunyada de la terra en la seva òrbita el·líptica.

mapa ptolomeo.jpg

El mapa de Ptolemeu va ser útil durant més de quinze segles.

Però l’obra mestre de Ptolomeu va ser la Geographia, o l’intent de crear el primer mapa de la terra universal i molt acurat a la realitat. De fet, encara avui sorprèn la presició dels diversos accidents geogràfics descrits en la seva obra (dividia en tres parts). De fet, el propi Colom va inspirar-se en l’obra de Ptolemeu per preparar el seu viatge a les Índies. Per bé que Ptolemeu va ser molt curós en el treball de les latituds, va cometre errors en les longituds, cosa que va provocar algunes errades en les distàncies entre els punts (i que feia pressuposar a Colom que arribaria a la Índia molt més ràpidament del realment va trigar a arribar a Amèrica).

La influència del mapa de Ptolemeu fou enorme, no només per a Colom. El món islàmic també utilitzà els mapes de Ptolemeu, actualitzant-los i millorant la precisió topogràfica del món musulmà, que foren els encarregats de mantenir per a la humanitat els estudis del primer gran geògraf d’abast mundial de la història.

esquema mapa ptolomeo.png

Esquema del mapa de Ptolemeu realitzat per la Universitat de Cantàbria (UC)

Comparteix

    Comentaris

    Escriu un comentari

    (*) Camps obligatoris

    *

    Normes d'ús