Arxiu del divendres, 18/03/2011

Història al batxillerat

divendres, 18/03/2011

Mentre els polítics siguin els que decideixen les matèries curriculars i els seus continguts dels plans d’estudi (a l’ESO i sobretot al Batxillerat), l’educació de les ciències socials, i en especial la història al batxillerat, es veurà perjudicada ( o si més no, jo ho veig així).

La LOE (nova llei d’Educació impulsada des del govern central) i la LEC (llei catalana d’educació, impulsada per l’anterior govern tripartit i el vot de CIU) fixen els continguts, criteris d’avaluació i objectius didàctics dels nostres alumnes a l’educació secundària i batxillerat.

Com a idea, com a principi, està molt bé que tots els alumnes “facin el mateix” currículum escolar, independentment  si estudien a un poble o una gran ciutat, a una escola pública d’un barri obrer o a un col·legi privat de la zona alta de Barcelona (malgrat que finalment aquest principi no acaba essent cert al 100%).

El problema de fons en la didàctica de la història a batxillerat rau en que els continguts impartits són, a totes llums, parcials i insuficients. A batxillerat s’imparteix la història de l’estat espanyol dels segles XIX i XX, sota el nom genèric d’ Història. A més, en virtud del nou batxillerat LOE, les hores lectives setmanals han quedat reduïdes de quatre a tres.

aula batxillerat IES Roger de Flor.jpg

Aula de batxillerat a l'IES Roger de Flor.

La decisió d’impartir la història contemporània d’Espanya respon a motivacions polítiques i ideològiques, tals com voler formar ciutadans educats en els valors democràtics, que coneguin les causes i processos històrics que configuren el present de la configuració política, econòmica i social espanyola, així com els motius de la seva pluralitat cultural i lingüística.

Pel meu gust (absolutament subjectiu i mai dogmàtic) impartir només història espanyola (amb especial interès per la realitat nacional catalana) és un acte de xovinisme. Sembla que el que passa més enllà dels Pirineus no és important, i llavors és quan arriben alumnes a la Universitat que no saben qui era Napoleó, ni en Gorbatxov, que no coneixen les arrels del conflicte palestí o el procés de creació de la UE, i que es pensen que els nazis van ser un invent del Call of Duty. En un altre ordre de coses, jo m’he trobat estudiants universitaris que desconeixen què celebrem l’onze de setembre, o les arrels històriques de la Generalitat de Catalunya. I desgraciadament no en són pocs, només caldrà passar a fer un tomb per qualsevol facultat d’Enginyeria.

I jo em pregunto: li interessa, als governants, de disposar de ciutadans amb capacitat crítica?