Arxiu del diumenge, 6/03/2011

La revolució neolítica (segona part)

diumenge, 6/03/2011

L’expansió de la revolució neolítica

La revolució neolítica, tal i  com hem dit, s’originà al pròxim orient, i d’allà s’expandí arreu del mediterrani, de l’Àsia i l’Àfrica.

hacha neolitica arte prehistorico.jpg

Diferents eines i estris propis del neolític.

Però… com fou aquesta expansió? Actualment existeixen dues teories, una força més acceptada que l’altre:

  • Teoria autoctonista (o autòctona): defensa que la revolució neolítica sorgí de forma espontània i independent a cada indret. Avui aquesta teoria és marginal.
  • Teoria difusionista: aquesta defensa que el neolític s’expandí d’un punt central (pròxim orient) cap arreu. Aquesta teoria sembla més potent al confirmar-se per les evidències arqueològiques, que coincideixen cronològicament amb l’expansió del neolític des de Mesopotàmia i Palestina.

Si acceptem les tesis difusionistes com vàlides, convé explicar també els investigadors han establert dues grans vies d’expansió de la cultura neolítica, consistents en les vies de colonització o la aculturització.

L’aculturització defensa que  l’expansió de la cultura neolítica es produí per un procés de contacte entre els pobles veïns, que progressivament adaptaven el seu modus vivendi als paràmetres clàssics del neolític (sedentarisme, creixement demogràfic, aparició de la mineria en pous i galeries,primeres xarxes comercials…) de forma voluntària i pacífica.

Per la seva banda, la tesis colonitzadora defensa que els pobles neolítics (demogràficament i militarment més potents) expandien la seva cultura i forma de vida mitjançant l’ús de les armes i la violència.

mapa neolitic.jpg

Mapa de la difusió del neolític inicial a la península. Fixeu-vos que els pobladors neolítics busquen les zones litorals.

A Catalunya el neolític va fer acte de presència fa uns 6.000-5.000 anys, i els diferents jaciments arqueològics semblen demostrar que els assentaments neolítics més antics es troben a la línea de costa (sense cap dubte per influència de colons orientals), i d’allà la cultura neolítica s’anà expandint lentament cap l’interior del país, sense acabar d’abandonar les zones litorals. Aquest fet s’explica per les característiques del clima mediterrani i la varietat de cultius i bestiari que hi pot habitar.