Arxiu del dijous, 6/05/2010

La institucionalització del règim franquista: conclusions del Congrés Internacional “La dictadura franquista: la institucionalització d’un règim”

dijous, 6/05/2010

El Congrés Internacional “La dictadura franquista: la institucionalització d’un règim” aportà noves visions sobre el procés d’implantació del règim franquista. Presidents de sessió, ponents, relators i assistents participaren en un debat molt interessant sobre els sis àmbits que pretenia tractar el Congrés.

Paul Preston plantejà la llarga i difícil relació del Caudillo amb la monarquia espanyola. L’apropiació per part del dictador dels rituals monàrquics del gloriós passat espanyol acabà entrant en obert conflicte amb les ambicions d’una restauració monàrquica. Aquest conflicte entre Franco i Joan de Borbó es saldà amb una victòria gairebé total del dictador. Tretze dels assistents presentaren comunicacions sobre aquest àmbit, la majoria centrades en aspectes de la repressió i en l’organització dels diversos nivells de l’administració franquista.

Carles Santacana ens recordà que el franquisme va tenir una política cultural pròpia, basada en la negació i el control. La idea franquista de cultura es basà fonamentalment en els principis d’exaltació del nacionalisme espanyol, glorificació de l’esperit i els valors militars, el catolicisme i la tradició. Les 18 comunicacions presentades a l’àmbit es centraren en les pràctiques de tipus repressiu i incentivadores en el terreny de l’educació i la cultura, per destacar com aquestes coadjuvaren en la institucionalització de la dictadura.

Mary Nash destacà que l’establiment d’un nou sistema de gènere basat sobre la desigualtat fou un aspecte decisiu de la institucionalització del règim. Aquest es basà en tres punts fonamentals: el foment de les polítiques de natalitat, l’exaltació de la família tradicional i patriarcal, i, finalment, la negació de la presència de la dona en el món laboral. Els assistents al congrés presentaren 8 comunicacions a l’àmbit, de temàtiques molt diverses i que demostren que aquest aspecte del franquisme pot comptar amb un plantejament multidisciplinari molt interessant.

Manuel González Portilla destacà que en la postguerra s’establiren dos mercats, l’oficial, controlat per l’Estat, i el mercat negre, il·legal però tolerat pel règim. La importància econòmica del mercat negre comportà l’aparició d’una nova onada d’empresaris, protagonistes d’un procés d’acumulació capitalista que feu possible la industrialització posterior. Els costos del doble mercat foren pagats pels assalariats principalment. Aquesta etapa es tancà a mitjans dels anys 50, amb la convergència dels preus dels dos mercats. Es presentaren 8 comunicacions per part dels assistents, que posaven l’accent en algun dels aspectes dels dos mercats dels quals parlà el ponent i les conseqüències de la política econòmica del règim en la societat espanyola, tant entre els assalariats com en la nova creació d’una classe empresarial.

Ángel Viñas traçà la ponència destacant la importància dels esdeveniments internacionals com a elements clau per a comprendre les diferents etapes d’institucionalització del franquisme, des del mateix cop d’Estat fins al reconeixement internacional materialitzat amb l’entrada d’Espanya a l’ONU l’any 1955. Es presentaren 11 comunicacions a l’àmbit, la majoria d’autors de les quals procedien d’universitats de fora de l’Estat espanyol.

La darrera sessió comptà amb la ponència de Josep Maria Solé i Sabaté. Sota el títol Santiago y cierra España: Catalunya i l’Espanya franquista, el ponent exemplificà els intents franquistes d’anorrear la personalitat de Catalunya i les seves manifestacions culturals fins al punt de considerar aquest intent com a genocidi cultural. Les 8 comunicacions presentades a l’àmbit, de temàtica molt diversa, donaren pas al posterior debat, que es situà a l’entorn de la repressió franquista a nivell local i el caràcter de les noves elits franquistes..

(Autors: Elisenda Barbé i Pou i Albert Planas i Serra)