Arxiu del Dijous, 5/09/2013

Sant Josep i la tecnologia

Dijous, 5/09/2013

 

 

Tothom dóna per fet que sant Josep era fuster. Els Evangelis, però, utilitzen la paraula grega τέκτων, de significat ampli. Normalment, al·ludia a artesans que treballaven amb fusta i pedra. Per tant, τέκτων pot significar tant fuster, ebenista com picapedrer o constructor. Com a derivats actuals d’aquest mot tenim les plaques tectòniques de la Terra -que es diuen així per la rigidesa de la seva estructura- i l’ofici d’arquitecte, el cap (<ἄρχω, “manar”, “ser el primer”) dels obrers.

Tot i que la tradició cristiana sempre ha entès τέκτων com a fuster, res d’aquest ofici podem deduir de les paràboles de Jesús, on abunden més les referències al món de l’agricultura i, a vegades, al de la pesca. Especialitats a part, no hi ha cap dubte que avui Sant Josep, com a bon artesà que devia ser, seria amic de la tecnologia i de la música tecno. No debades, l’arrel indoeuropea de τέκτων (*teks-, “fabricar”) també es troba present en paraules com técnica (τέχνη) i d’altres que ens han arribat a través del llatí com tela, subtil, teixir, textura, text o context.

Antoni Janer Torrens